GDPR - Personvernerklæring

GENERELT:
Personopplysninger som samles inn, lagres, behandles, utleveres og slettes i samsvar med «Lov om behandling av personopplysninger» (personopplysningsloven) og EU sin personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger.

 

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN:
Vi samler inn informasjon som kan inneholde personopplysninger ved kontaktopplysninger omkring kundeforhold, ved betalingsinformasjon og om ansatte i selskapet. Informasjon som registreres vil være kontaktinformasjon som navn, adresse, epost, telefonnummer.

 

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER:
Formålet med å samle inn informasjon er å kunne betjene deg som kunde i henhold til de avtaler vi gjør med deg om vår leveranse.

 

HVORDAN DU FÅR TILGANG TIL REGISTRERTE PERONOPPLYSNINGER.
Kunder av Telltail AS, kan få tilsendt registrerte personopplysninger ved henvendelse.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER:
Personopplysningene dine blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og maks 6 måneder etter tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til vår regnskapsføring arkiveres i minst 5 år, som det kreves i henhold til norsk regnskapslovgivning.

 

KUNDERS PERSONOPPLYSNINGER SOM ER REGISTRERT I SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET:
Personopplysninger som du/ditt firma eller dine brukere sender inn, laster opp, overfører, lagrer eller behandler selv hos Telltail AS, dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Telltail AS m/samarbeidspartnere er ikke behandlingsansvarlig for slike personopplysninger, men kun databehandler. Du/ditt firma som behandlingsansvarlig har ansvar for å håndtere alle slike personopplysninger i samsvar med lover og regler om personvern, og om nødvendig utforme og publisere din egen personvernerklæring som gjelder de personopplysningene du utveksler med Telltail AS

 

DINE RETTIGHETER:
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende,
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. I noen situasjoner kan du også be oss begrense databehandlingen av opplysninger om deg.
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt/avtale,  kan du be oss om å overføre opplysninger til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Hvis du er en person bosatt i EU eller EØS og mener at vår bruk og behandling av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, GDPR, eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.

 

ENDRING I PERSONVERNEKLÆRINGEN:
Vi kan gjøre endringer i personvernerklæringen dersom nødvendig. Dersom vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi informere deg ved å sette en notis nederst i denne erklæringen om siste tidspunkt den ble endret.